0 534 222 25 31
·
[email protected]
·
Pzt - Cum 09:00-18:30 / Cmt 10:00-16:30
Bursa, Avukat

Bursa Avukatlık Bürosu

Bursa Avukat Özge ATA

Bursa avukatlık bürosu hukuki çözümler için destek almanız gereken birçok hukuki olay olabilir. Birçok davanın ve işlemin belirli sürelerde ve hukuki yöntemlerle yapılması önemlidir. Aksi halde davanın aleyhinize sonuçlanması gibi durumlarla karşılaşılabilir. Hukuk dallarının her biri ayrı dava işlemlerinin görüldüğü alanlardır. Dava açmak için hukuki şartlara uyan dilekçe hazırlanması, sözleşme yapılması, gerekli şikâyet sürelerinin takip edilmesi ve itiraz gibi işlemlerin doğru şekilde uygulanması gerekir. Bu nedenle hukuki işlerinizde profesyonel yardım almak ve Bursa avukat desteği hukuki süreçlerde önemlilik arz eder.

Kamu Hukuku Dalları

Hukuki davalar için yetkili mahkemeler Hukuk, Ceza ve İcra Mahkemeleridir. Bu nedenle yapılacak işlemlerin doğru yerlerde yapılması ve sürelerin takip edilmesi önemlidir. Bireysel davalarda süreç takibi hak kaybını önler. Hukuk dalları arasında Özel Hukuk, Kamu Hukuku ve Karma Hukuk yer alır.

Kamu Hukuk dalları;

 • Anayasa hukuku
 • İdare hukuku
 • Ceza hukuku
 • İcra iflas hukuku
 • Devletler genel hukuku
 • Vergi hukuku
 • Yargılama hukuku

Bu hukuk dallarında belirtilen maddeler gereği dava işlemlerinin nerede açılması gerektiği belirlenir. İşlemlerin ivedilikle yapılması, mahkemelerin belirlenmesi, dilekçenin şekil ve esasa uygun olması oldukça önemli şartlar arasındadır.

Özel Hukuk Dalları

Özel hukuk dalları kişiler arasında hukukun sağlanmasına yönelik olarak ilgili kanunların yer aldığı hukuk dallarıdır.

Özel hukuk;

 • Medeni hukuku
 • Devletler özel hukuku
 • Ticaret hukuku
 • Borçlar hukuku

Toplumda yer alan eşit haklara sahip bireylerin birbirlerine karşı haklarını savunmaya yarayan ve hak kayıplarını önlemeye yarayan Özel Hukuk dalıdır. Dava türüne göre farklı hukuk dallarında işlem yapılmasına yarar.

Karma Hukuk Dalları

Karma Hukuk; tüm hukuk dallarının kesiştiği hukuki işlemleri kapsayan bir hukuk dalıdır. Özel ve kamu hukuku kapsamı dışında kalan ve bu kapsamda birleşen davaları işleyen bir daldır.

Karma hukuk;

 • İş hukuku
 • Fikir ve sanat eserleri hukuku
 • Hava hukuku
 • Bankacılık hukuku
 • Toprak hukuku

Bu hukuk dallarının diğer hukuk dalları ile kesişmesi mümkündür. Bu nedenle bir bütün olarak bu dallardan ayrıldığı söylenemez. Hukuk dallarında uzmanlaşmış vekiller aracılığı ile aranan haklar, davanın kişi lehine sonuçlanmasını sağlıyor.

Hukuk Davaları

Hukuk davalarının başarılı ile sonuçlanması için öncelikle davanın konusu belirlenmelidir. Bireylerin kendi haklarını aramaları zor olabilir. Bu durumda itiraz sürelerinin geçmesi ya da dava süresinin kaçırılması kişiler için aleyhe olan durumlardır. Hukuk davalarında her bir hukuk dalı farklı işleyişe sahiptir. Yapılması gereken işlemler dava hazırlık süreci, davaya hazırlık ve itiraz gibi birçok zorlu süreci kapsıyor. Uzman vekil aracılığı ile davaların yürütülmesi haklılığınızı tam anlamıyla savunmanızı sağlar. Açmak istediğiniz dava niteliğini Bursa avukat ofisi ile başlatmanız ilerleyen süreçte yapılması gerekenler konusunda profesyonel yardım almanıza imkân tanır.

Davalarda Vekilin Önemi Nedir?

Bir davanın niteliği, konusu ve detayları hangi hukuk dalında davanın açılması gerektiğini ana hatlarıyla belirler. Daha sonra hangi mahkemenin yetkili olduğu önemli bir husustur. Davanın görevden ve yetkiden reddedilmesi gibi durumlar doğru mahkemede açılmaması sonucu karşılaşılan olumsuz sonuçlardır. Davanın hangi mahkemede açılacağı, deliller, tanık, harç, dilekçe hazırlanması ve itirazın düzenlenmesi gibi durumlar sonucunda davanın seyrini olumlu yönde değiştirmek mümkün hale gelir. İşin profesyonelinden alınacak destek hakların tam kazanımını sağlar. Dava için Bursa, avukat büromuza vekâlet verilmesi gereklidir. Vekâlet sonrası tüm işlemler hızla açılır ve davanızın lehinize sonuçlanması adına hukuki prosedürler yerine getirilir.

Dava Konusu Nedir?

Dava konusu; açmak istediğiniz davanın hangi amaçla açılacağını belirleyen ve hangi hukuk dalının devreye gireceğini gösteren dava türüdür. Boşanma bir dava konusudur. Bunun yanı sıra hırsızlık, nafaka, tazminat, haksız fiil, iftira, mala zarar verme gibi konular dava konusunu gösterir. Dilekçede muhakkak bulunması gereken dava konuları her hukuk dalında farklılık gösterir. Karara itiraz için dava konularının doğru şekilde yazılması, dilekçede yer alan bilgilerin doğru olması, açıklamaların açık bir şekilde maddelere dayanması davanın hazırlık süreci için önemli işlemlerdir. Davanızın ne olduğunu vekilinizle paylaşarak, taleplerinize göre açılması gereken davaların birlikte ya da ayrı ayrı açılmasını sağlayabilirsiniz. Hukuk ya da ceza davalarının konusuna giren davalar doğru mahkemede açılmalıdır. Aksi halde dava şartları taşımadığı için usulden, görev ya da yetkiden reddedilebilir.