0 534 222 25 31
·
[email protected]
·
Pzt - Cum 09:00-18:30 / Cmt 10:00-16:30
Bursa, Avukat

Bursa İcra Avukatı

İcra Avukatı

İcra ve iflas hukuku, hukuk dalları arasında yer almakta ve borçlu ile alacaklı arasındaki ilişmişi düzenlemektedir. Bursa icra avukatı desteğine ihtiyacı olanlar, https://www.ozgeata.av.tr/ sitemizi ziyaret ederek, hizmetlerimiz hakkında bilgi sahibi olabilir, bizimle iletişime geçerek, dava konusunda bilgi verebilirler. İcra hukuku ile iflas hukuku arasında farklılıklar vardır. Borçlunun varlığı, bir bölüm için alacaklıya karşı sorumluluklar için icra hukuku kuralları uygulanmaktadır. İflas hukukunda ise borçlunun tüm mal varlığı dava konusu olmaktadır. Bursa icra avukatı olarak hizmet verebilmemiz için hukuk büromuza vekalet vermeniz ve dava açmamızı ya da davalarınızı takip etmemizi talep etmelisiniz.

İcra Avukatı Kimdir?

İcra avukatı, icra ve iflas hukuk kurallarına göre hizmet veren, borçlunun, alacaklıya borcunu ödememesi durumunda, icra ve iflas müdürlüklerine borçlunun taşınmaz ve taşınabilir tüm malvarlıklarının tespit edilmesini sağlayan kişidir. İcra avukatının belirli sorumlulukları vardır. Bursa icra hukuku alanında vermiş olduğumuz danışmanlık hizmetleri sorumluluklarımız şunlardır.

 • Alacaklı adına borçlu ile anlaşma yoluyla borcun tahsil edilmesi,
 • Anlaşma ile tahsilat yapılamaması durumunda, icra müdürlükleri aracılığı ile icra takibi başlatmak,
 • Borçlu malvarlığına haciz konulmasını sağlamak,
 • Davanın bitimine kadar alacaklının haklarını savunmak,
 • Borcun ödenmesi için icra davalarını başlatmak ve takip etmek,

Tüm sorumlulukları, hukuk kanununda belirlenmiştir. Hukuk büromuz, tüm çalışmalarını, hukuka uygun yaparak, müvekkillerimizin tüm haklarını en iyi şekilde savunmakta, davaların lehte sonuçlanabilmesi için gerekli takiplerimizi yapıyoruz.

İcra Avukatının Nitelikleri

Çalışma alanlarımız arasında, tüm hukuk konuları yer almaktadır. Hukuki danışmanlık yapabilmek için gerekli eğitimleri aldıktan sonra hukuk dallarına göre kendimizi geliştirdik ve edindiğimiz tecrübelerimiz ile güvenli hizmetler vermekteyiz.

İcra avukatında olması gereken nitelikler şunlardır;

 • Problem çözme yeteneğine sahip olmak,
 • Birden fazla görevi öncelik durumuna göre sıralamak ve yönetebilmek,
 • Meslek etiğine uygun hareket etmek,
 • İcra davalarında, tüm hukuki sürece hakim olmak ve yönetebilmek,
 • Yazılı ve sözlü iletişim kanallarını etkin kullanabilmek,
 • İkna kabiliyetinin yüksek olması,
 • Yüksek motivasyona sahip olmak,

Bu niteliklere sahip olarak müvekkillerimize hizmet veriyor ve davaların açılması, takibi süreçlerini yerine getiriyoruz.

Borç Tahsil Yöntemleri

Alacaklılar, borçlulardan alacaklarını farklı yollarla tahsil edebilmektedir. İcra ve iflas hukukuna göre borç tahsil işlemleri için çeşitli yöntemler belirlenmiştir. Alacaklı borçlarını tahsil edebilmek için icra takibi yöntemini kullanabilirken, hukuka uygun şartlar oluşmuşsa iflas yoluyla da tahsil yapılabilecektir. İcra yoluyla tahsil işlemlerinde, borçlunun hangi taşınır ya da taşınmaz mallarının haciz edileceği, haciz işleminin nasıl yapılacağı, icra hukuku ile belirlenmiştir. Yine haciz edilen malların nasıl paraya çevrileceği, bedel belirleme, ihale gibi hususların tamamı hukuk kurallarında belirtilmiştir. İcra davalarının hızlı sonuçlanabilmesi, alacaklının ya da vekilinin dava dosyasını takip etmesine bağlı olabilmektedir. Bizlere vekalet vererek, icra ya da iflas davalarının açılmasını ya da takip edilmesini isteyenler için hizmetlerimizi vererek, davaların en kısa sürede sonuçlanabilmesi sağlayacak çalışmalar yapıyoruz.

Alacaklarla İlgili Hukuki Düzenlemeler

Alacaklı, borçludan alacağını tahsil edebilmek için hukuk kurallarına göre hareket etmek zorundadır. Borçludan alacağın tahsil edilebilmesi için hukuki düzenlemeler mevcuttur. Hukuki yollarla, alacağın tahsil edilebilmesi için takip işlemlerinin de hukuku uygun olması gerekiyor. İcra hukuku ile ilgili danışmanlık hizmeti veriyoruz. Alacakların tahsili için en doğru yol avukat aracılığı ile hukuki yönlerden takibin yapılmasıdır. https://www.ozgeata.av.tr/ sitemizde, icra davalarının açılması, alacaklının neler yapabileceği gibi birçok konuda bilgi veriyoruz. İcra davalarında edinmiş olduğumuz tecrübeler ve uluslararası mevzuatlara hakim olmamız başarılı sonuçlar elde etmemizi sağlamıştır. Bursa’da icra ve iflas hukuku konusunda kendimizi oldukça tecrübeli görüyor ve en iyi danışmanlık hizmetlerini veriyoruz.

Hukuk Danışmanlığı

Bursa hukuk danışmanlığı hizmetlerimizi, çalışma alanlarımıza giren tüm hukuk dallarında veriyoruz. Hukuk danışmanlığı hizmetleri için yardım talep edilen hukuk alanında en iyi tecrübeye sahip olmak ve müvekkilin tüm taleplerine cevap verebilecek nitelikte olmak önemlidir. Hukuk büromuzu tercih edenler, tüm alanlarda en iyi hukuk danışmanlığı hizmeti alabilecektir. İnternet sitemizi tercih edenler, telefon numaralarımızı arayabilir, Whatsapp destek hattı üzerinden bizlere her alan ulaşabilirler. Ticari hayatta karşılaşılan alacaklı borçlu ilişkilerinin düzenlenmesini sağlayan icra hukuku ile ilgili danışmanlık hizmetlerine herkes ihtiyaç duyabilmektedir. Vermiş olduğumuz danışmanlık hizmetleri ile her türlü bilgilendirmeyi yapıyoruz.