0 534 222 25 31
·
[email protected]
·
Pzt - Cum 09:00-18:30 / Cmt 10:00-16:30
Bursa, Avukat
bursa ceza avukatı

Hukuk dalları arasında Ceza Hukuku’na giren birçok dava bulunmaktadır. Ceza Hukuku kişilerin özgürlüğünü kısıtlayabilen ve sabıka kaydına işlenen davaları kapsıyor. Oldukça önemli olan ceza davalarının lehinize sonuçlanması ve haksız yere ceza almamanız adına Bursa ceza avukatı ile dava sürecini geçirmeniz hukuki anlamda önemlidir. Suç ve ceza tanımlarının yer aldığı durumlarda eylemin ceza türünü belirlediği farklı kararlarla kişinin ceza aldığı hukuk dalıdır.

Kişilerin ceza davası sonrasında adli para cezası, hapis cezası, cezanın ertelenmesi ve HAGB kararı alması mümkündür. Özellikle sanık lehine olan kararlar arasında hapis cezası ve cezanın ertelenmesi kararı kişinin hüküm giymesine neden olur. Ceza Hukuku genel ve özel ceza olarak ayrıma tabiidir. Hangi suçların Ceza Hukuku’na girdiği isi kanunlarla belirlenmiştir.

Ceza Hukuku Konuları

5237 sayılı Ceza Hukuku ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi hukuku suçun işlenmesine konu olan olayların incelenmesi ve suçlunun cezalandırılmasını öngören hukuk alanlarıdır. Muhakeme sürecinde soruşturma aşaması kişinin şikâyeti ile ya da resen Savcılık tarafından başlatılabilir. Bazı suçlar uzlaştırma hükümlerine girer ve Savcılık tarafından uzlaştırma sağlanması halinde kovuşturmaya yer olmadığına kararı verilir. Ceza davasına konu suçların kapsamı, niteliği ve konusu alt üst sınır cezalarda belirleyicidir.

Ceza davasında görülen suçlar;

 • Hakaret
 • Kişinin hürriyetinden yoksun tutulması
 • Alıkoyma
 • Hırsızlık
 • Taksirle adam öldürme ve yaralama
 • Kasten adam öldürme ve yaralama
 • Trafik kazası
 • Tasarlayarak adam öldürme
 • İhaleye fesat karıştırma
 • Cinsel istismar
 • Suça sürüklenen çocuk
 • İftira
 • Konut dokunulmazlığı
 • Özel hayatın gizliliği ihlali
 • Nitelikli dolandırıcılık

Bu durum ileride oluşabilecek cezaları ortadan kaldırır. Uzlaştırma hükümlerine giren suçlarda uzlaşma olmaması halinde kovuşturma süreci başlar ve ceza yargılamasına geçilir. Bu noktada ise kişinin avukata ihtiyacı olur. Ceza yargılamasından çıkan kararlar arasında; beraat, hükmün açıklanmasının geri bırakılması, hapis cezası, adli para cezası ya da cezanın ertelenmesine ilişkin kararlar verilebilir.

Ceza davalarında sübut deliller yargılamanın sonuçlanması adına önemlidir. Tanıkların dinlenmesi hukuk davalarında oldukça önemli olduğu gibi, ceza davalarında da etkilidir. Ceza davasının lehinize sonuçlanması için tüm sürecin profesyonel bir şekilde takip edilmesi oldukça önemlidir. Ceza davalarında kişinin ehliyetinin olmadığının ispatlanması, suçlu olmadığının delillere dayandırılması ya da karara doğru bir şekilde itiraz edilmesi Bursa ceza avukatı ile mümkündür.

Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku Arasındaki Farklar

Ceza Hukuku 5237 sayılı kanunla güvence altına alınmıştır. Genel ilkeleri arasında suç için gereken ceza, cezayı azaltan sebepler, cezayı ortadan kaldıran sebepler ve diğer suçlarda geçerli tüm kuralları ifade eder. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda ise maddi gerçeğe ulaşmak esas amaçtır. Bu süreç soruşturma aşamasında yeterli şüphenin savcılık nezdinde oluşması ile başlar. Kovuşturma aşamasına kadar devam eden süreçtir.

Ceza Hukukunda Güvenlik Tedbirleri

Ceza Hukuku kapsamında alınan kararlar arasında güvenlik tedbirleri bulunmaktadır. Bu yönüyle suçlunun topluma kazandırılması ya da toplumun tehlikeden uzak tutulması adına alınan önleyici tedbirleri ifade eder. Suçta tekerrür bulunan durumların bertaraf edilmesi, suçlunun ıslahı ve topluma kazandırılması gibi durumlar alınan güvenlik tedbirleridir.

Aynı zamanda suçlunun tedavi ile iyileştirilmesi durumunda bu kişilere ceza ve güvenlik tedbir uygulaması birlikte verilebilir. Hangi suçların güvenlik tedbirine yönelik olacağı ise vekil tarafından bilgi verilir. Ceza Hukuku’nun amacı haksızlıkları ortadan kaldırarak mağdurun zararının karşılanmasını sağlamaktır. Suçlunun ceza alması ile mağdurun bir nebze maneviyatının iyileşmesi hedeflenir. Bazı durumlarda ise sanık haklılığını ortaya koyabilir. Bu profesyonel bir destek ile çözülmesi gereken durumlardır.

Ceza Bireyseldir

Kişilerin başkasının atılı suçu nedeniyle cezalandırılmasını kabul etmeyen Ceza Hukuku’nda bu gibi durumlarla karşılaşılmaması adına uzman bir Ceza Avukatından yardım alınmalıdır. Unutulmamalıdır ki, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu gereği fiili bizzat işleyen kişi cezalandırılır. 20/1 maddesi gereğince ceza şahsidir ve kimse başkasının işlediği fiilden dolayı cezalandırılamaz. Bu noktada Türkiye’de haksız yere, sırf kendisini Bursa ceza avukatı ile savunamadığı için cezalandırılan hükümlüler bulunmaktadır.

Oysaki doğru bir savunma, delil ve tanık beyanı ile yargılama haksızlığa uğrayan kişinin lehine sonuçlanabilir. Her dava açan davacı ya da müştekinin haklı olması anlamına gelmez. Kişilerin farklı nedenlerle cezalandırılmasını sağlamak iftira, suç atma, haksız yere dava açma gibi durumlara neden olur.