0 534 222 25 31
·
[email protected]
·
Pzt - Cum 09:00-18:30 / Cmt 10:00-16:30
Bursa, Avukat

Bursa, Avukat

İletişim

BOŞANMA AVUKATI

İletişim
Bursa, Avukat

Av. Özge ATA

Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesini 3,5 yılda üstün başarı belgeleriyle bitirip, Bursa Barosunda 5077 Sicil Numarası ile avukatlık faaliyetlerini sürdürmekteyim.

Sizlere en kaliteli hukuk ve danışmanlık hizmetlerini; tüm içtenlik ve ilgiyle verebilmek için sizleri büromuza beklemekteyiz.

Bizi Arayın

Hizmetlerimiz hakkında görüşlerinizi, önerilerinizi, sorularınızı ve şikayetlerinizi bizimle paylaşın.
Hizmet Alanlarımız Nelerdir?

Çalışma Alanlarımız

Boşanma avukatı

Aile, toplumun içerisinde bulunan kişilerin arasında evlilik veya kan bağı ile oluşturulan toplumun en küçük bütünleşik yapıdır. Aile hukuku ise hukuk ana bilim dalının içerisinde yer alan medeni hukuka dâhil olarak toplumun en küçük bütününü oluşturan aile ile ilgili konularla ilişkili olan hukuk dalıdır.

iş hukuku avukatı

İş hukuku, işveren ve işçi arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. Türkiye‘de 1971 yılında kabul edilen 1475 sayılı İş Kanunu yasası, hala yürürlükte yer almaktadır. İş hukuku işçi ücretleri, çalışma şartları ve işçi sendikaları gibi konuları kapsadığı kadar, Çalışma Bakanlığı, vakıfları, dernekleri, İş ve işçi bulma kurumu gibi toplulukları da kapsamaktadır.

vergi davaları

İdari ve Vergi davaları, ne işe yaradıkları ve nasıl açıldıkları yönünden yasal problemler yaşayan ve hakkını savunmak isteyen kişiler tarafından merak edilmektedir.

İdari dava, bir taraftaki devlet yetkilisi ile diğer taraftaki bir kişi arasındaki bir davadır. İdari davalar, idari usulle yönetilir ve hukuk usulüne göre farklılık gösterir.​​​

tüketici hukuku

Tüketici hukuku, tüketicilerin korunarak ekonomik çıkarları ile birlikte güvenliklerinin de sağlanması amacıyla düzenlemiş hukuk birimidir. Ayrıca tüketici hukuku tüketicilerin zararlarını karşılamak adına da çalışmalar yürütmektedirler.

Miras hukuku

Miras hukuku denilince ölen şahsın mal varlıklarının anayasada belirtildiği şekilde, kişilere belirli pay oranlarında intikali ve bu oran çerçevesinde nasıl paylaşılacağı konusunda düzenleme yapan hukuk dalıdır.

Hukuk dalları arasında icra ve iflas hukuku da yer almaktadır. Öyleyse icra ve iflas hukuku nedir? Kısaca anlatacak olursak, borcunu ödemeyen ya da ödeyemeyen borçlunun borcunun, alacaklının edeceği talebe göre…

Yargıtay Kararları

Doğum Tarihinin Düzeltimi

Nüfus Kayıtlarındaki Doğum Tarihinin Düzeltimi - Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş olup

Çocuğun Annesinin Soyadını Kullanmaya İzin

/ /
Çocuğun annesinin soyadını kullanmaya izin - Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Boşanma Davası – Gördüğü Şiddet – Tazminat

/ /
Boşanma davası - Davacının evlilik içerisinde gördüğü şiddet nedeniyle talep ettiği manevi tazminat isteğinden anlaşmalı boşanma sırasında feragat ettiği - Davanın reddi gereği - Hükmün bozulduğu.

Boşanma ve Tazminat Davası – Metres Hayatı Yaşayarak Aldatma Eylemi

/ /
Boşanma ve tazminat davası - Türk kanunu medenisi hükümlerinin uygulanması - Metres hayatı yaşayarak uzun süredir aldatma eylemi

Karşılıklı Boşanma Davası

/
Karşılıklı boşanma davası - kusurlu davranışlar aynı zamanda kadının kişilik haklarına saldırı teşkil eder nitelikte olduğu - hükmün bozulması

Boşanma Davası, Kişilik Hakları

/
Boşanma davası - boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakları zarar gören mevcut ve beklenen menfaatleri zedelenen az kusurlu davacı-karşı davalı kadın yararına uygun miktarda maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi gereği

Feragat Edilen Anlaşmalı Boşanma Davası

/
Boşanma davası - feragat edilen dava münhasıran kanunun ilgili maddesine dayalı olarak açıldığına göre anlaşmalı boşanma davasının dava tarihinden önceki vakıaları affedildiği anlamına gelmeyeceği

Son Makaleler

Bursa Hukuk Bürosu

Hukuk büroları, hukuk eğitimlerini tamamlayarak, avukat ruhsatnamesini almış kişilerin hukukun tüm dallarında, hizmet verdikleri iş yerleridir. Bursa hukuk bürosu olarak görev yapan büromuz hizmetlerinden faydalanmak isteyenler, https://www.ozgeata.av.tr/ internet adresimiz üzerinden...
Daha Fazla...

Bursa Avukatlık Bürosu

Bursa avukatlık bürosu hukuki çözümler için destek almanız gereken birçok hukuki olay olabilir. Birçok davanın ve işlemin belirli sürelerde ve hukuki yöntemlerle yapılması önemlidir. Aksi halde davanın aleyhinize sonuçlanması gibi...
Daha Fazla...

Bursa Boşanma Avukatı

Bursa boşanma avukatı gibi işinin uzmanı vekil aracılığı ile işlem yapmak boşanma sürecini daha kolay atlatmanızı sağlar. Yaşanan hak kayıplarının önüne geçerek bu aşamada gereken diğer delillerin, gerekçelerin ve tanıkların...
Daha Fazla...

Evlilik Birliğinin Sarsılması Şartları

Ülkemizde ve Bursa’da avukatlık hizmeti verdiğimiz dosyalarda gerçekleşen boşanmaların yüzde itibariyle çok büyük bir çoğunluğu halk dilinde ‘’şiddetli geçimsizlik’’ hukuk dilinde ‘’ evlilik birliğinin sarsılması’’ sebebine dayanmaktadır. ( M.K.166) Her...
Daha Fazla...

Bursa İcra Avukatı

İcra ve iflas hukuku, hukuk dalları arasında yer almakta ve borçlu ile alacaklı arasındaki ilişmişi düzenlemektedir. Bursa icra avukatı desteğine ihtiyacı olanlar, https://www.ozgeata.av.tr/ sitemizi ziyaret ederek, hizmetlerimiz hakkında bilgi sahibi...
Daha Fazla...

Bursa, Avukat Nilüfer

Bursa’da tüm hukuki konularda, destek ihtiyacı duyanlar, güvenilir avukatlardan destek almak istemektedir. Bursa avukat nilüfer büroları arasından en iyilerini seçebilir ve kaliteli hizmet almaya başlayabilirsiniz. Tüm hukuk alanlarında, hizmet veriyor,...
Daha Fazla...
Voltaire

“İnsanlığın En Güzel Görevi Adalet Dağıtmasıdır.”

HİZMETLERİMİZ HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ, ÖNERİLERİNİZİ, SORULARINIZI BİZİMLE PAYLAŞIN

0 534 222 25 31

  Pzt – Cum 09:00-18:30 / Cmt 10:00-16:30