0 534 222 25 31
·
[email protected]
·
Pzt - Cum 09:00-18:30 / Cmt 10:00-16:30
Bursa, Avukat
miras avukatı

Kişilerin vefatından sonra bıraktığı terekenin paylaştırılması varisler için çekişmeli geçebilir. Reddi miras, terekenin paylaştırılması, mal paylaşımından doğan haklar gibi konularda hakların aranması adına oldukça önemli olan Miras Hukuku kapsamı geniştir. Kişinin sadece ölümü değil gaiplik halinde de geçerlidir.

Gaip sayılması için kişinin ölüm tehlikesi oluşması ile 1 yıl süre geçmesi gereklidir. Bunun dışında kendisinden 5 yıldır haber alınamayan kişiler de gaip sayılır. Mirasçılar yasal ya da atanmamış mirasçılar olarak ayrılır. Atanmış mirasçılar, yasal mirasçı olmayan ancak muris tarafından bu hakkın tanındığı kişilere denilir. Miras Hukuku’na bakan Bursa miras avukatı tarafından tüm miras davaları takip edilir ve hak kayıpları önlenir.

Mirasta Zümre Sistemi

Miras paylaşımında zümre sisteminin bilinmesi doğru paylaşım yapılması adına önemlidir. Zümre sistemi 3 derece ile ifade edilir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda zümre sistemi kabul edilmiştir. Bu sistemde sıralamada yer alan zümrenin hayatta olması halinde sonra gelen zümre mirastan pay alamaz.

1. derece zümre Bursa miras avukatı

2. derece zümre

3. derece zümre

Zümre sisteminde 1. derece zümre murisin alt soyunu ifade eder. Murisin çocukları ve eşi 1. derece mirasçılardır. 2. derece zümre; anne ve babadır. Anne babanın muristen önce ölmesi halinde halefiyet yoluyla alt soyu miras hakkı kazanır. 3. derece zümre ise büyük anne ve büyük babayı ifade eder. Muristen önce ölmesi halinde mirasçılar büyük anne ve büyük babanın alt soyu mirasa hak kazanır. Bu kişiler amca, hala, teyze, dayı ve bu kişiler ölmüş ise alt soylarıdır.

Evlilik Dışı Çocukların Miras Hakkı

Miras Hukuku’nda en fazla hak aranma konuları arasında evlilik dışı çocukların miras hakkı bulunur. Evlilik dışında da doğmuş olsa; soybağı, hâkim kararı ya da tanıma yoluyla kurulan varislik hakkı, baba tarafından evlilik içi varisler gibi hak sahibi olur. Miras sadece evlatlık yönünden evlat edinen kişi tarafından bırakılabilir. Murisin babasından kalan miras evlatlık tarafından alınamaz.

Mirasta Eşin Payı

Mirasta pay oldukça önemlidir. Kişilerin merak ettiği kime ne oranda pay verileceğidir. Sağ olan eşin mirastan alacağı pay hangi zümredeyse ona göre belirlenir. 1. zümrede olan eş terekenin 1/4 kısmını alır. 2. zümreden pay alırsa terekenin yarısı, 3. zümreden pay alırsa 3/4, 3. zümrede yer alan büyük anne, büyük baba ve alt soyları yok ise mirasın tamamını alır. Aynı zamanda eş, vefat eden eş ile birlikte yaşadığı konutu katılma alacağına mahsup ederek, bedeli karşılamaması halinde oturma hakkı, intifa hakkı gibi hakları talep edebilmesi mümkündür. Bunun yanı sıra Bursa miras avukatı mal rejimi ve mal paylaşımı nedeniyle oluşan tüm haklar saklı tutulur.

Boşanmanın ve Ayrılık Kararının Mirasa Etkisi

Boşanma davaları ile birlikte görülmesi gerekebilen davalar arasında Miras davası yer alır. Boşanma sürecinde, boşanma kesinleşmeden diğer eşin ölmesi halinde eş miras hakkını yasal mirasçı olarak kazanır. İstisnai durumlarda boşanma sürecinde eşin kusurluluğu olması halinde mirastan men edilir. Boşanma kesinleştiğinde ise bu hakkı kalmaz. İstisnai olarak, atanmış mirasçı olarak muris tarafından belirlenmiş ise hakları devam eder. Ayrılık kararı ise boşanma ile aynı olmadığından dolayı mirasçılığı etkilemez.

Miras Hukuku’nda Mirasçının Olmaması

Bazı kişilerin mirasçıları ölmüş ya da reddi miras ile miras reddedilmiş olabilir. Bu durumlarda murisin bıraktığı terekenin hangi zümreye intikal edileceğine bakılır. Mirasçılar yok ise bağış gibi durumların varlığı tespit edilir. Mirasçının olmaması halinde terekenin tamamı devlete geçer

Miras Davasında Vekilin Önemi

Varislerin, murisin ölümü sonrasında çekişmeli olarak mirası bölüşememesi ve kişilerin bir araya gelmemesi karşılaşılan durumlar arasındadır. Tüm bu durumlarda kişilerin anlaşma yoluna gitmesi ya da mirasın usulüne uygun olarak paylaştırılması önemlidir. Vekil aracılığı ile başlatılan dava süreci tüm varislerin toplu olarak imza vermemesi halinde mirasçılar tek başına bu hakkını dava yolu ile arama hakkına sahiptir.

Sadece bu hakkı ararken Miras Hukuku konusunda deneyimli Bursa miras avukatı gibi hukuk insanlarından yardım almak gerekir. Karmaşıklığın giderilmesi ve hak iddia etmek adına profesyonel eşliğinde davanın yürütülmesi kısa sürede sonuçlanmasını sağlar. Mirasçıların kabul etmemesi dava açmaya engel teşkil etmez.